Administrator Condominii (Administrator bloc)

AGENT DE SECURITATE
octombrie 16, 2020
Afiseaza tot
COD NC: 515303
TIP PROGRAM: Calificare
DESCRIERE CURS:
Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de condominium și administrarea condominiilor le impune administratorilor de bloc aflați acum în funcție să își procure, până în ianuarie 2021, atestate profesionale pentru certificarea ca administrator de condominii.
Persoana desemnată ca administrator de condominii reprezintă interesele particulare și condominiu ale unui condominium, cu asumarea răspunderilor ce derivă din aceasta, administrează condominiul, propune și supraveghează lucrări având ca scop conservarea și întreținerea acestuia.

Competente dobandite:
• Aplicarea prevederilor legale referitoare la administrarea condominiilor;
• Aplicarea prevederilor legale referitoare la organizarea și conducerea contabilității în partidă simplă.
• Aplicarea prevederilor legale referitoare la serviciile comunitare de utilități publice;
• Aplicarea prevederilor legale generale referitoare la asigurarea calității în construcții și autorizarea lucrărilor în construcții;
• Aplicarea prevederilor legale generale referitoare la apărare împotriva incendiilor;
• Întocmirea documentelor contabile de bază (facturi, chitanțe, ordine de plată, registru de casă, jurnal de bancă, etc.);
• Bazele contabilității primare, emitere facturi, efectuare plăți;
• Elaborarea documentelor de gestiune;
• Operare documentele contabile primare de bază în softuri dedicate și în Excel sau echivalent;
• Aplicarea procedurilor de arhivare fizică și electronică.

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:
• COPIE CARTE DE IDENTITATE
• COPIE CERTIFICAT DE NASTERE
• COPIE CERTICAT DE CASATORIE (necesar doar in cazul schimbarii numelui in urma casatoriei)
• COPIE ACT DE STUDII
• ADEVERINTA MEDICALA (cu specificatia clinic sanatos)

PRET CURS 1500lei

Taxa de scolarizare se poate achita integral sau in rate.


Cursul este autorizat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, prin Comisiile de autorizare judetene, certificatul obtinut fiind recunoscut atat la nivel national cat si in Uniunea Europeana. Certificatul este insotit de un supliment descriptiv, care cuprinde competentele dobandite si certificate la finalizarea cursului.