INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

INFIRMIERA
octombrie 16, 2020
curs instalator
INSTALATOR INSTALAŢII TEHNICO – SANITARE ŞI DE GAZE
octombrie 16, 2020
Afiseaza tot
COD NC: 325723
TIP PROGRAM: Absolvire
DURATA CURSULUI: 1 luna, (80 ore)
PREGATIRE MINIMA NECESARA: LICEUL CU DIPLOMA DE BACALAUREAT (profil real sau tehnic)


DESCRIERE CURS:
Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se ocupă de activităţile de protecţie şi de activităţile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere, în conformitate cu prevederile legale. Securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă.

Competente dobandite:
• Comunicare in limba oficiala.
• Competente de baza in matematica, stiinta si tehnologie.
• Competenta de a invata.
• Competente sociale si civice.
• Dezvoltarea profesionala.
• Planificarea activitatilor proprii.
• Realizarea activitatilor de prevenire si protectie.
• Realizarea semnalizarii de securitate si/sau de sanatate la locurile de munca.
• Instruirea lucrarilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
• Informarea lucrarilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
• Stabilirea mijloacelor materiale si tehnice necesare securitatii si sanatatii in munca.
• Prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.
• Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporara de munca.
• Verificarea respectarii prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
• Monitorizarea activitatilor de evacuare si interventie in situatii de urgenta.

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:
• COPIE CARTE DE IDENTITATE
• COPIE CERTIFICAT DE NASTERE
• COPIE CERTICAT DE CASATORIE (necesar doar in cazul schimbarii numelui in urma casatoriei)
• COPIE ACT DE STUDII
• ADEVERINTA MEDICALA (cu specificatia clinic sanatos)

PRET CURS 900lei

Taxa de scolarizare se poate achita integral sau in rate.


Cursul este autorizat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, prin Comisiile de autorizare judetene, certificatul obtinut fiind recunoscut atat la nivel national cat si in Uniunea Europeana. Certificatul este insotit de un supliment descriptiv, care cuprinde competentele dobandite si certificate la finalizarea cursului.