INSTRUCTOR / PREPARATOR FORMARE

curs instalator fotovoltaice
INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE
noiembrie 10, 2023
curs izolator
IZOLATOR
ianuarie 11, 2021
Afiseaza tot
COD NC: 333309
TIP PROGRAM: Absolvire
DURATA CURSULUI: 1 luna, (36 ore)
PREGATIRE MINIMA NECESARA: LICEUL


DESCRIERE CURS:
Acest curs este destinat persoanelor interesate de educatia adultilor, absolventilor de studii medii care doresc sa deruleze activitati cu caracter instructiv-educativ sau persoanelor cu experienta informala in formare, care necesita o certificare, organizatiilor care doresc sa se initieze/dezvolte competente necesare in desfasurarea activitatilor de formare. Pachetul de training pune accentul pe dezvoltarea capacitatilor si deprinderilor de concepere, planificare, organizare, sustinere, evaluare si adaptare creativa a formarii.

Competente dobandite:
• Comunicare în limba oficială.
• Comunicare în limbi străine.
• Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie.
• Competenţe informatice.
• Competenţe de a învăţa.
• Competenţe sociale şi civice.
• Competenţe antreprenoriale.
• Competenţe de exprimare culturală.
• Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi PSI.
• Aplicarea normelor de calitate specifice domeniului de formare.
• Proiectarea activităţii de formare.
• Asigurarea managementului de instruire.
• Evaluarea activităţilor de formare.
• Asigurarea funcţionalităţii utilajelor şi echipamentelor specifice din ateliere/laborator de lucru.
• Integrare TIC în formare.
• Consilierea formabililor.
• Dezvoltarea instituţionala şi dezvoltarea de parteneriate organizaţiei – comunitare.
• Asigurarea managementului carierei şi dezvoltării personale.

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:
• COPIE CARTE DE IDENTITATE
• COPIE CERTIFICAT DE NASTERE
• COPIE CERTICAT DE CASATORIE (necesar doar in cazul schimbarii numelui in urma casatoriei)
• COPIE ACT DE STUDII
• ADEVERINTA MEDICALA (cu specificatia clinic sanatos)

PRET CURS 1000lei

Taxa de scolarizare se poate achita integral sau in rate.


Cursul este autorizat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, prin Comisiile de autorizare judetene, certificatul obtinut fiind recunoscut atat la nivel national cat si in Uniunea Europeana. Certificatul este insotit de un supliment descriptiv, care cuprinde competentele dobandite si certificate la finalizarea cursului.