ELECTRICIAN IN INSTALATII ENERGETICE

ELECTRICIAN IN CONSTRUCTII
octombrie 16, 2020
EXPERT ACHIZITII PUBLICE
octombrie 16, 2020
Afiseaza tot
COD NC: 724101
TIP PROGRAM: Calificare
DURATA CURSULUI: 4 LUNI (720 ORE)
PREGATIRE MINIMA NECESARA: 8 clase


DESCRIERE CURS:
Meseria de “Electrician în instalaţii energetice” se regăseşte în toate întreprinderile în care se folosesc instalaţii şi echipament energetic.
Principalele domenii în care îşi desfăşoară activitatea, electricienii in instalaţii energetice sunt următoarele: supraveghere, întreţinere, reglare, reparare, executare de manevre, montare şi control a instalaţiilor şi echipamentelor electrice şi energetice.
Pentru realizarea sarcinilor de serviciu, electricianul în instalaţii energetice este obligat să poarte echipamentul individual de lucru: salopeta, cizme de cauciuc, cască, mănuşi, bocanci.
Zilnic, electricianul în instalaţii energetice se ocupă cu următoarele activităţi: efectuarea de controale, revizii, intervenţii pentru eliminarea deficientelor şi incidentelor apărute, precum şi supravegherea permanentă instalaţiilor şi echipamentelor electrice şi energetice.
De asemenea ei se ocupă şi de măsurători ai parametrilor elementelor componente ale instalaţiilor şi echipamentelor energetice.
Maşinile, aparatele şi instalaţiile pe care le utilizează un electrician în instalaţii energetice se împart în următoarele categorii:
- maşini electrice: rotative de curent continuu şi curent alternativ (asincrone şi sincrone), transformatoare;
- aparate electrice de joasă tensiune: de comutare (manuală şi automată), de comandă (manuală şi automată), de reglare, de protecţie, de semnalizare, pentru automatizări
- instalaţii electrice de joasă tensiune: de iluminat, de prize, de forţă, de curenţi slabi (semnalizare, avertizare, iluminat), de ameliorare a factorului de putere, de redresare şi acumulatoare.


Competente dobandite:
• Comunicarea interactivă la locul de muncă.
• Munca în echipă.
• Respectarea NTSM si PSI.
• Aplicarea procedurilor de calitate.
• Asigurarea locului de munca cu materiale, echipamente de lucru, scule şi dispozitive .
• Montarea aparatelor electrice de joasă tensiune .
• Utilizarea maşinilor electrice.
• Utilizarea instalaţiilor de joasă tensiune.
• Întreţinerea maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice de joasă tensiune.
• Executarea instalaţiilor pentru alimentarea maşinilor electrice .
• Exploatarea echipamentelor din instalaţiile energetice.
• Executarea circuitelor secundare în echipamentele electrice şi energetice.
• Utilizarea dispozitivelor electrice de bază în instalaţiile electrice şi echipamentele energetice.
• Interpretarea schemelor electrice .

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:
• COPIE CARTE DE IDENTITATE
• COPIE CERTIFICAT DE NASTERE
• COPIE CERTICAT DE CASATORIE (necesar doar in cazul schimbarii numelui in urma casatoriei)
• COPIE ACT DE STUDII
• ADEVERINTA MEDICALA (cu specificatia clinic sanatos)

PRET CURS 1500lei

Taxa de scolarizare se poate achita integral sau in rate.


Cursul este autorizat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, prin Comisiile de autorizare judetene, certificatul obtinut fiind recunoscut atat la nivel national cat si in Uniunea Europeana. Certificatul este insotit de un supliment descriptiv, care cuprinde competentele dobandite si certificate la finalizarea cursului.