MAŞINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE

MANAGER RESURSE UMANE
octombrie 16, 2020
MECANIC AUTO
octombrie 16, 2020
Afiseaza tot
COD NC: 8332.2.1
TIP PROGRAM: Calificare
DURATA CURSULUI: 4 LUNI (720 ORE)
PREGATIRE MINIMA NECESARA: 8 clase


DESCRIERE CURS:
Mașinistul la mașini pentru terasamente este cel care conduce, întreține și supraveghează instalații, agregate și utilaje destinate executării lucrarilor de terasamente conform cărții tehnice a acestora. Mașinistul va fi informat de către șeful de lot/șeful punctului de lucru despre activitatea ce o va desfășura cu mașina/utilajul, pe baza unei proceduri/instrucțiuni în care se vor face referiri clare la modul de lucru (săparea, încărcarea, compactarea, nivelarea etc.), cum va alimenta mașina/utilajul (carburant / energie electrică), perimetrul disponibil, însușirea unor reguli specifice de SSM și PSI precum și unele aspecte legate de calitatea lucrărilor executate. Datorită complexității activităților, practicarea ocupației este condiționată de deținerea unor competențe referitoare la: lucrul împreună cu echipa, capacitatea de a primi și transmite informații, însușirea și aplicarea normelor privind protecția muncii și PSI, cunoașterea și aplicarea procedurilor de calitate a lucrărilor de terasamente, execuția lucrărilor conform tehnologiei specifice precum și întreținerea și executarea de reparații minore ale utilajului. Mașinile pentru terasamente sunt utilizate cu preponderență la lucrările de pământ și în construcția de drumuri executând operații de: încărcat, săpat și transportat, săpat șanțuri și canale, profilat/nivelat, scarificat, defrișat/curățat terenul, compactat etc.

Utilajele pentru executarea terasamentelor se pot clasifica astfel:
- utilaje și echipamente pentru săpat si încărcat
- excavatoare cu o cupă
- excavatoare cu lingură dreaptă
- excavatoare cu lingură inversă
- excavatoare cu draglină
- excavatoare cu graifer
- excavatoare cu sonetă
- incarcatoare frontale
- utilaje pentru afânat, împrăștiat și nivelat terenul
- buldozere
- scarificatoare
- screpere
- gredere
- utilaje pentru compactat
- compactoare la care compactarea se realizează prin rulare
- compactoare la care compactarea se realizează prin vibrare
- compactoare la care compactarea se realizează prin batere
- compactoare la care compactarea se realizează mixt

Competente dobandite:
1. Organizează locul de muncă;
2. Întreţine utilajele pentru lucrări de terasamente;
3. Aplică prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă;
4. Aplică normele de protecție a mediului;
5. Asigură confomitatea lucrărilor executate;
6. Aplică cunoștințe generale de comunicare;
7. Munca în echipă;
8. Efectuează lucrările de săpare;
9. Încarcă materialele în mijloace de transport;
10. Efectuează lucrările de curăţare, nivelare şi afânare a terenurilor;
11. Efectuează lucrările de compactare;
12. Configurează parametrii de funcționare în modulul de operare automatizată;
13. Aplică normele de siguranţă a circulaţiei.,

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:
• COPIE CARTE DE IDENTITATE
• COPIE CERTIFICAT DE NASTERE
• COPIE CERTICAT DE CASATORIE (necesar doar in cazul schimbarii numelui in urma casatoriei)
• COPIE ACT DE STUDII
• ADEVERINTA MEDICALA (cu specificatia clinic sanatos)

PRET CURS 1400lei

Taxa de scolarizare se poate achita integral sau in rate.


Cursul este autorizat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, prin Comisiile de autorizare judetene, certificatul obtinut fiind recunoscut atat la nivel national cat si in Uniunea Europeana. Certificatul este insotit de un supliment descriptiv, care cuprinde competentele dobandite si certificate la finalizarea cursului.